Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowa Reprezentacja Doktorantów

      Co to jest?

Pełnomocnik ds. Uniwersytetów (DFUP)

mgr Sylwia Szyc (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Pełnomocnik ds. Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych

mgr inż. Wioleta Sobczak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnością

mgr Wojtek Figiel (Uniwersytet Warszawski)

Pełnomocnik ds. Uczelni Medycznych

mgr Karolina Janikowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Szukaj w tym dziale: