Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowa Reprezentacja Doktorantów

      Co to jest?

Pełnomocnik ds. współpracy z samorządami
mgr Piotr Czerwiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnością
mgr Damian Dudała (Dolnośląska Szkoła Wyższa)

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej
mgr Klaudia Proniewska (Czopek) (Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Pełnomocnik ds. PAN
mgr Magdalena Bartoszak

Szukaj w tym dziale: