Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowa Reprezentacja Doktorantów

      Co to jest?

Pełnomocnik ds. współpracy z samorządami
mgr Krzysztof Budka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnością
mgr Damian Dudała (Dolnośląska Szkoła Wyższa)

Pełnomocnik ds. Uczelni Medycznych
mgr Tomasz Kubiak (Pomorski Uniwersytet Medyczny)

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej
mgr Klaudia Proniewska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Delegat do organizacji Eurodoc
mgr inż. Marcin Styrna (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)

Pełnomocnik ds. Uniwersytetów
mgr Krzysztof Zawadzki (Uniwersytet Wrocławski)

Szukaj w tym dziale: