Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowa Reprezentacja Doktorantów

      Co to jest?

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
mgr Wojciech Cichoń (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej:
mgr inż. Bartłomiej Ferra (Politechnika Gdańska)
mgr Jarosław Kłodziński (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku)
mgr inż. Paweł Maślak (Politechnika Wrocławska)
mgr Magdalena Michalik-Sztumska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Szukaj w tym dziale: