Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowa Reprezentacja Doktorantów

      Co to jest?

Przewodnicząca
mgr inż. Marta Dendys (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Wiceprzewodniczący
mgr inż. Przemysław Rumianek (Politechnika Warszawska)

Sekretarz
mgr Katarzyna Kropielnicka (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)

Pozostali członkowie Zarządu:
mgr inż. Tomasz Dobosz (Politechnika Wrocławska)
mgr Marcin Dokowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
mgr inż. Jagoda Kicielińska (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN)
mgr Anna Walczak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Szukaj w tym dziale: