Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowa Reprezentacja Doktorantów

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

w przedmiocie zatrudnienia doktoranta

w przedmiocie prawa doktoranta korzystającego z przedłużenia studiów doktoranckich do ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

dotycząca kryteriów mających wpływ na zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

 

w przedmiocie przedłużenia studiów doktoranckich

dotycząca postanowień umowy stypendialnej

w przedmiocie statusu doktoranta korzystającego z przedłużenia studiów doktoranckich, w szczególności uprawnienia takiego doktoranta do uzyskania stypendium doktoranckiego.

w przedmiocie dofinansowania prac naukowych

w przedmiocie podstaw prawnych wypłacania doktorantowi, pozostającemu w stosunku pracy z uczelnią, wynagrodzenia za publikację w czasopiśmie naukowym .

w przedmiocie utrudnień w dostępie do aparatury umożliwiającej prowadzenie badań naukowych

 
1 do 10 z 50