Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowa Reprezentacja Doktorantów

      Co to jest?

Kadencja 2014-2015
mgr Robert Kiliańczyk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) do kwietnia 2015

mgr Marcin Dokowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) od maja 2015
mgr Anna Mrozowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Przedstawiciele w Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich
mgr Paweł Libertowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
mgr Anna Wilińska-Zelek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Kadencja 2012-2013
mgr Dominik Bień (Uniwersytet Gdański)
mgr Ewelina Dyląg (Uniwersytet Jagielloński)

Przedstawiciele w Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich
mgr Paweł Libertowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
mgr Anna Mrozowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Szukaj w tym dziale: